ELDFAST GLAS

SIA Glāzeri BT erbjuder de eldfasta glassorterna FIRESWISS COOL och FIRESWISS FOAM från det schweiziska företaget Glas Trösch. Det är ett flerskiktsglas bestående av flera glasskivor sammanfogade med en speciell gel. Vid höga temperaturer i händelse av brand blir denna gel hård, ogenomskinlig och ökar i volym, vilket skyddar rum och människor från höga temperaturer, lågor och rök. 

FIRESWISS COOL eldfasta glas ger integritet (skydd mot lågor och rök) och förstärkt värmeisolering. Det är EW-klassat. Vi erbjuder EW30- och EW60-klassat glas.

FIRESWISS FOAM eldfasta glas ger integritet (skydd mot lågor och rök) och fullständig värmeisolering. Det är ett EI-klassat glas. Vi erbjuder det i klasserna EI15, EI30, EI45, EI60, EI90 och EI120. Siffran avser antalet minuter som glaset kan motstå med sina egenskaper.

Eldfast glas används i interiörer och exteriörer med krav på brandsäkerhet: nödutgångar, utgångar, korridorer, branddörrar, glaspartier och fasader.

SIA Glāzeri BT har produktionsutrustning för skärning och bearbetning av eldfast glas samt erbjuder glaspaket med eldfast glas.