GLASPAKET

SIA Glāzers BT erbjuder glaspaket med en eller två kammare, dvs konstruktioner som består av två eller tre glas som är sammanfogade med tätningsmedel och med ett visst mellanrum med avståndslist. Utrymmet mellan rutorna fylls med luft eller inert gas.

Beroende på vilken typ av glas som används i glaspaketen kan man definiera följande huvudfunktioner för glaspaket:

  • värmeisolering. De används för att minska värmeförlusten i rummet. Det kravet uppfylls bäst av lågemissionsglas med magnetronbeläggning, dvs selektiva Low-E-glas;
  • solskydd De är avsedda att skydda mot solen, vilket gör att du kan sänka temperaturen i rummet under påverkan av solljus och optimera kostnaderna för luftkonditionering. Både tonat glas och glas med speciella beläggningar används;
  • ljudisolering. Glaspaket används också för att minska nivån av ljud och oväsen inomhus. För detta ändamål används speciella ljudisoleringsglas som är flerskiktsglas som har antingen PVB-film eller ett speciellt akustiskt medel mellan skikten;
  • säkerhet och slagmotstånd. Skyddsglas används för att skydda människors hälsa, liv eller egendom från olika typer av faror. De är tillverkade av ett antal glasskivor sammanfogade med polymerfilm;
  • brandsäkerhet. I händelse av brand förhindras spridning av lågor, höga temperaturer och gaser under en begränsad tid (beroende på glasets nivå av brandsäkerhet). Liksom skyddsglas består också eldfast glas av flera lager glas som är sammanfogade med en speciell gel;
  • dekorativ funktion. Glaspaket kan också ha en dekorativ funktion, om man använder målat eller screentryckt glas. Sådana glaspaket används huvudsakligen i byggnadsfasader.