HÄRDAT GLAS

Sedan mars 2011 tillhandahåller SIA Glāzeri BT glashärdningstjänster.
Tack vare samarbetet med Lettlands investerings- och utvecklingsbyrå och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERDF) har SIA Glāzeri BT kunnat förvärva och ta i bruk en modern glashärdningsanläggning från KeraGlass, som möjliggör härdning av alla typer av glas med valfri mjuk eller hård beläggning (lågemissionsglas).

Härdning av glas är värmebehandling av glas där glaset värms upp till 600-700 grader och kyls sedan snabbt ner med starkt luftflöde.

Härdat glas (ESG-glas) är 5-6 gånger mer tåligt mot mekanisk påkänning än ohärdat glas och tål temperaturer från -70 till 250 grader. Härdat glas går endast sönder i små bitar med trubbiga kanter så att det är praktiskt taget omöjligt att skadas av.

Härdat glas är ett säkerhetsglas och kan användas i fönsterrutor, fasader, glaspartier, möbler och interiörelement, glasdörrar och andra produkter som behöver förstärkt säkerhet.

Vårt företag kan inte bara producera härdat glas (ESG) utan också värmestärkt glas (TVG).